Vann og avløp

automasjon

ControlPartner AS leverer komplette automatikksystemer med driftskontrollanlegg for kommunal sektor vann og avløp herunder:

 

  • Renseanlegg avløp

  • Vannbehandlingsanlegg

  • Pumpestasjoner vann og avløp

  • Høydebasseng

  • Målekummer

 

 

Driftskontrollanlegg leveres med avanserte styringsmuligheter med tilhørende trendsystemer, rapport og vedlikeholdssystemer. Alle funksjoner i driftskontrollanlegget er brukervennlige og intuitive for operatøren eller driftsingeniørene.

 

Vi leverer gode løsninger der det er utfordrende kommunikasjon til utestasjoner. Kommunikasjon til utestasjoner kan være basert på tradisjonelle signalkabler, fiber eller trådløst samband. Trådløst samband benyttes i stor grad via GSM/GPRS og radiokommunikasjon

© 2016 - ControlPartner AS