PLS - Systemer

ControlPartner AS er en uavhengig leverandør og kan tilby løsninger basert på ulike PLS’er. Vi har ekspertise på blant annet Allen-Bradley, Siemens, Omron, ABB, m.fl. Valg av PLS er avhengig av type applikasjon og ikke minst hva kunden har fra før.

PLS-applikasjonene kan leveres med full redundans.

Skjermsystemer

Skjermsystemer

ControlPartner AS er en uavhengig leverandør og kan tilby løsninger basert på ulike skjermsystemer. Vår største ekspertise er på Citect, InTouch, Wonderware SystemPlattform, Rockwell, Siemens WinCC/PCS 7og iFix. Valg av toppsystem er avhengig av type applikasjon og ikke minst hva kunden har fra før.

 

Typiske funksjoner i skjermsystemet:

  • Operatørgrensesnitt for styring av prosesser

  • Alarmsystemer med alarmutsending

  • Trendsystemer

  • Rapportsystemer

  • Vedlikeholdssystemer (FDV)

  • Backup

Serverne i toppsystemene kan leveres med
full redundans.

© 2016 - ControlPartner AS